Nabór uczestników do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024

Miasto Białystok oraz Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Logo Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 

Cel Programy Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Celem realizacji zadania publicznego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

 

Do kogo kierowane jest wsparcie asystenta

Wsparcie przewidziano dla co najmniej 27 osób zamieszkujących Gminę Białystok, w łącznej liczbie 16 680 godzin, w tym:

 • 3360 godzin wsparcia asystenta osobistego dla 4 osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną po maksymalnie 840 godzin rocznie.
 • 10080 godzin wsparcia asystenta osobistego dla 14 osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności po maksymalnie 720 godzin rocznie.
 • 1080 godzin wsparcia asystenta osobistego dla 3 osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną po maksymalnie  360 godzin rocznie.
 • 2160 godzin wsparcia asystenta osobistego dla 6 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji -  po maksymalnie 360 godzin rocznie.

 

W czym pomoże asystent

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Szczegółowe zasady świadczenia usług asystencji osobistej określa Regulamin Określający Zasady Rekrutacji i Realizacji Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - Edycja 2024.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9 Programu, finansowane z innych źródeł.

 

Jak zgłosić się do programu

Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 01.04.2024 r. Rekrutacja do Programu ma charakter ciągły i trwa do wyczerpania limitu miejsc lub godzin.

O przyznaniu usługi decyduje kolejność zgłoszeń przyjętych przez realizatora Programy, tj. Fundację Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS. W przypadku wyczerpania się liczby miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie.

Mając na względzie powyższe, zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie kart zgłoszenia do udziału w Programie wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz podpisanych klauzul informacyjnych RODO (pliki do pobrania na dole strony). 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 
 2. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 
 3. Klauzula informacyjna RODO realizatora Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 
 4. Oświadczenie uczestnika Programu 
 5. Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, lub dokumentu traktowanego na równi z orzeczeniem zgodnego z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć:

- drogą mailową – skan lub zdjęcie na adres aoon.bialystok@wp.pl lub

- osobiście po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z koordynatorem Programu pod numerem telefonu 85 745 24 08 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

Istnieje możliwość wskazania przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego osoby świadczącej usługi asystencji osobistej. Szczegóły określa Regulamin Określający Zasady Rekrutacji i Realizacji Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - Edycja 2024.

UWAGA! Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Programie.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem Programu pod numerem telefonu 85 745 24 08.

 

Dofinansowanie projektu przeznaczone dla realizatora: 917 180,00 zł

Całkowita wartość projektu: 1 823 760,00 zł

 

Załączniki:

 1. Regulamin Określający Zasady Rekrutacji i Realizacji Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - Edycja 2024 (.pdf, 242kb)
 2. Karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 (.docx, 38kb)
 3. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 (.docx, 23kb)
 4. Klauzula informacyjna RODO realizatora Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 (.docx, 23kb)
 5. Oświadczenie uczestnika Programu (.docx, 24kb)

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdziesz w polityce plików cookies.

Zamknij